សិក្ខាសិលាស្ដីពី អាជីពការងារ ក្នុងវិស័យ គណនេយ្យ សវនកម្ម និងពន្ធដារ

កាលពីថ្ងៃទី ០៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ ២០២៣ វិទ្យាស្ថានខេមអេដ បានរៀបចំសិក្ខាសិលាស្ដីពី អាជីពការងារ ក្នុងវិស័យ គណនេយ្យ សវនកម្ម និងពន្ធដារ ក្រោមការចូលរួមជាកិត្តិយស ពីសំណាក់ ឯកឧត្តម ប៊ូ ថារិន អគ្គនាយក នៃនិយ័តករគណនេយ្យនិងសវនកម្ម ព្រមទាំងមានការចូលរួមចែករំលែកបទពិសោធន៍ពីវាគ្មិន និងអ្នកជំនាញ ដែលផ្ដល់ជាចំណេះដឹងដល់និស្សិតខេមអេដ និងអ្នកចូលរួមទាំងអស់ ពីវិស័យដ៏សំខាន់ទាំងនេះផងដែរ។ វេទិកានេះ ក៏មានការដាក់បង្ហាញស្តង់ពិពណ៌ការងារជាច្រើនពីបណ្តាក្រុមហ៊ុនជាតិនិងអន្តរជាតិ។